Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Redakcja BIP
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Arkadiusz Orłowski
Teresa Kuligowska

tel. 67 / 213-15-78