Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 


Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile

 

 


KOMUNIKAT

w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności oraz kart parkingowych

 

            Informujemy, że ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. nr 852) wprowadza
z dniem 6 sierpnia 2023 r.

zmiany dotyczące ważności orzeczeń i kart parkingowych, których ważność upłynęłaby w okresie COVID-19
 

1. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności - zgodnie z art. 23 powyższej ustawy:
 

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.– zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 

  3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 

2. Karty parkingowe:
 

1) zgodnie z art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) – dotyczy osób fizycznych - zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie 1 - 3, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 

2) zgodnie z art. 24 ust 2. powyższej ustawy, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu,zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.- dotyczy placówek.

 

 


 

                
  
  OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

      poszukuje kandydatów do pracy w charakterze lekarza orzecznika

Wymagane kwalifikacje: posiadanie specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie
w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Mile widziany jest lekarz pediatra.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Praca: w ramach umowy cywilno-prawnej.

Oferty prosimy kierować na adres: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile, aleja Niepodległości 37 64-920 Piła.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Zespołu – tel. 67-213-15-78 ; 67- 214-20-40 lub drogą mailową – pzoon.pila@asta-net.com.pl .

 

 

 

          korytarz