Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 


Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile

 

 


 

KOMUNIKAT
 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile informuje, że
z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19

Punkt Obsługi Klienta
czynny w godzinach od 900 do 1200

W związku z epidemią SARS COVID-19, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile oraz pracowników tut. instytucji zachęcamy aby osoby składające:

  • wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – tj. wniosek, zaświadczenie lekarskie i ksero posiadanej dokumentacji medycznej,
  • wnioski o wydanie legitymacji wraz z załącznikami (zdjęcie, ksero orzeczenia),
  • wnioski o wydanie kart parkingowej wraz z załącznikami (zdjęcie, dowód opłaty 21 zł, ksero orzeczenia),
  • wszelkiego typu podania, pisma i odwołania 

      1. przesyłały je drogą pocztową na adres:

      Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
      al. Niepodległości 37c
      64-920 Piła,

       2. umieściły je wskrzynce podawczej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Powiatowego Zespołu,

       3. przesyłały je za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP) na adres: /1rdv610ehm/SkrytkaESP
 

       W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw istnieje również możliwość telefonicznego ustalenia terminu wizyty - tel. 67 213-15-78
      

 

 


 KOMUNIKAT

w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

         Informujemy, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 – art. 15h) określa ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

 

1. Orzeczenia, których ważność:


1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

2. Karty parkingowe:

 

1) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

2) karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dotyczy placówek.

 

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PILE

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osoby orzekanej (w trybie zaocznym).

Celem powyższego działania jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

 


 

                
  
  OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

      poszukuje kandydatów do pracy w charakterze lekarza orzecznika

Wymagane kwalifikacje: posiadanie specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie
w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Mile widziany jest lekarz pediatra.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Praca: w ramach umowy cywilno-prawnej.

Oferty prosimy kierować na adres: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile, aleja Niepodległości 37 64-920 Piła.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Zespołu – tel. 67-213-15-78 ; 67- 214-20-40 lub drogą mailową – pzoon.pila@asta-net.com.pl .

 

 

 

          korytarz