Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawości w Pile

  Andrzej Komisarek

tel. 67/ 213 15 78 ;  67/ 214 20 40
fax. 67/ 213 15 78.

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godz. od 13.00 do 16.00.