Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile


Powiatowy Zespoł do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

wykonuje zadanie rządowe, wynikające z ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Zespół działa na obszarze Powiatu Pilskiego i Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

Zakres działania Zespołu:

  • orzekanie o niepełnosprawności osób w wieku poniżej 16 roku życia (dzieci),
  • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób w wieku powyżej 16 roku życia (osoby dorosłe),
  • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia do celów ulg i uprawnień,
  • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • wystawianie kart parkingowych.