Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Siedziba
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile:

al. Niepodległości 37
64-920 Piła


tel. 67/ 213 15 78 ; 67/ 214 20 40
fax 67/ 213 15 78

e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl


godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek  godz. 07:30 – 15:30
godziny pracy punktu obsługi klienta 08:30 - 15:30


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile informuje, że
z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19
od dnia 13.04.2021r. do odwołania

 

Punkt Obsługi Klienta
czynny w godzinach od 900 do 1200

 

W związku z epidemią SARS COVID-19, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Pile oraz pracowników tut. instytucji zachęcamy aby osoby składające:

 • wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – tj. wniosek, zaświadczenie lekarskie i ksero posiadanej dokumentacji medycznej,
 • wnioski o wydanie legitymacji wraz z załącznikami (zdjęcie, ksero orzeczenia),
 • wnioski o wydanie kart parkingowej wraz z załącznikami (zdjęcie, dowód opłaty 21 zł, ksero orzeczenia),
 • wszelkiego typu podania, pisma i odwołania 


        1.  przesyłały je drogą pocztową na adres:

           Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
           al. Niepodległości 37,
           64-920 Piła,


  2. umieściły je wskrzynce podawczej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Powiatowego Zespołu,

               3. przesyłały je za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP) na adres: /1rdv610ehm/SkrytkaESP

               W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw istnieje również możliwość telefonicznego ustalenia terminu wizyty - tel. 67 213-15-78