Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Struktura Zespołu:


 

 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu - pokój nr 4

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.11,

   
 • Sekretarz - pokój nr 6

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.16,
   
 • Gółwna księgowa - pokój nr 03

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.12,
  e-mail: gl.ksiegowy.pzoon.pila@asta24.pl


   
 • Punkt Obsługi Klienta - pokój nr 1
  przyjmowanie i wydawanie wniosków, orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych, odwołań

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.15,
  e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl


   
 • Ewidencja wniosków i orzeczeń - pokój nr 3

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.10,

  e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl

   
 • Ewidencja legitymacji osób niepełnosprawnych - pokój nr 6

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew. 16,
  e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl


   
 • Ewidencja kart parkingowych  -pokój nr 6

  tel. (67) 213 15 78 lub (67) 214 20-40 - wew.16.
  e-mail: pzoon.pila@asta-net.com.pl