Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Oferty pracy:                  
                                                                                                                                                                                      

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy referent - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA z dnia 4 września 2020 r. w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile