Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile