Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

 

INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zostało opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile https://bip.powiat.pila.pl/finanse/sprawozdania_finansowe_/art2.html


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile