Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Akty prawne

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile działa jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pilskiego.
 

Zespół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)  i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

4. Innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Statut Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawości w Pile z dnia 13 listopada 2015 r. - nieobowiązujący

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 15 listopada 2017 r.