Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 1.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 2.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkiwości oraz planu kont w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 3.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania ryzykiem w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 4.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 5.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 6.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 7.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska (dwa) urzędnicze starszego referenta w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 8.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 9.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 14 września 2018 r zmieniające zarządzenie Nr 4.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 04 grudnia 2017 r.. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zawartości opakowań zbiorczych legitymacji osób niepełnosprawnych otrzymanych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Zarządzenie Nr 10.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 20 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 11.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 12.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile dnia wolnego od pracy za odpracowaniem

Zarządzenie Nr 13.2018 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:332
Treść wprowadził(a): Orłowski Arkadiusz, 2018-12-10 09:23:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-16 12:14:00