Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 1.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji majątku ruchomego w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 2.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji majątku ruchomego w Powiatowy, Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 3.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 21 października 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Zespole do spraw Orzeania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 4.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 21 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 5.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 21 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 6.2016 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:959
Treść wprowadził(a): Orłowski Arkadiusz, 2017-01-03 11:10:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-11-03 11:10:13