Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 1.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobingowej w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 2.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 17 pażdziernika 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji majątku ruchomego w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 3.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 18 pażdziernika 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr 4.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zawartości opakowań zbiorczych legitymacji osób niepełnosprawnych otrzymanych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Zarządzenie Nr 5.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz planu kont w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 6.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1.2017 Przewodniczącego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Zarządzenie Nr 7.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr/08 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 8.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 26 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 6/2009 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:299
Treść wprowadził(a): Orłowski Arkadiusz, 2018-01-26 10:01:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-23 12:13:11